Przez stulecia Żydzi byli współgospodarzami Rzeczypospolitej. W roku 1939 było ich w Polsce trzy i pół miliona. Dziś Żydów w Polsce jest nie więcej niż 12 tysięcy. Projektem „Imiona” pragniemy przywrócić pamięć o tych, którzy kiedyś żyli z nami na wspólnej ziemi. Chcielibyśmy odnaleźć (w swoim sąsiedztwie, na swojej ulicy i wreszcie w sobie samych) puste po nich miejsca, odczuć ich brak. Zrozumieć, jak wzbogacała nas – w wymiarze indywidualnym i zbiorowym – wnoszona przez Żydów różnorodność, ich obecność we wspólnej przestrzeni materialnej i duchowej. Żydzi zostali w czasie wojny pozbawieni przez Niemców wymiaru człowieczeństwa, wyrzuceni poza nawias rodziny ludzkiej. Wierzymy, że przywoływanie ich po imieniu – wspomnienie choć niektórych Żydów z imienia i nazwiska, a gdzie to możliwe, także z zawodu i adresu – będzie takim krokiem ku przywróceniu ich do tej wspólnoty; pozwoli zrozumieć, że byli to nasi współbracia – ze swoimi własnymi planami i marzeniami, swoimi kochającymi rodzinami, przyjaciółmi, miłościami i troskami, że bez nich nie jesteśmy już tacy sami, że staliśmy się ubożsi.

 

kontakt@projekt-imiona.pl