Lista Imion przeczytanych 22 lutego 2014 r. w Treblince

Jechiel Zalcman, 40 lat, kupiec z Nowego Dworu Mazowieckiego

Jakow Folk, 38 lat, księgarz z Warszawy, i jego żona Sara, 41 lat

Mosze Polak, lat 40, kupiec z Nowego Sącza, i jego dwóch synów: 15-letni Hanoch i Lejbisz

inżynier Mordechaj Zabłudowski, nauczyciel matematyki w żydowskiej szkole rzemieślniczej w Białymstoku, mieszkał na Rynku Kościuszki 24, zginął w Treblince.

Fela Radzinower z d. Sztern, lat 35, mieszkała w Płocku

Jakub Jamnik, lat 60, pisarz Tory z Rawy Mazowieckiej, i jego dzieci: syn Nachman, lat 31, szewc z żoną Ruchamą, lat 30, córki: Drezla 23 lata, Chaja 26 lat

Mordechaj Spektor, 33 lata, nauczyciel Tory z miejscowości Sokoły, jego żona Chana, 34 lata

Chaskiel Fuksman, krawiec z Radomia, jego żona Gołda lat 63, ich syn Szyja lat 20, który także był krawcem

Lejb Meller, 46 lat, miał sklep ze słodyczami w Warszawie, i jego żona Ita

Brat Lejba Abram Meller, 48 lat, miał fabrykę parasolek w Warszawie, jego żona Gita 48 lat, córka Lea lat 15

Mates Kochmajster, lat 50, syn Hirsza, kupiec z Warszawy

Jadwiga Róża Rabiner, 35 lat, z d. Landau, nauczycielka, żona Emila, mieszkali na Kredytowej 5 w Warszawie

Alter Szymszelewicz, wdowiec, urzędnik z Gródka i jego córka, 23-letnia Jochwed

Jenta Szczawińska, lat 30, córka Dawida i Szeindli, była akuszerką w Jeżowie

Jechiel Rojter, lat 50, sprzedawca wyrobów żelaznych z Sawiny, jego syn Jochanan, lat 30, rabin, z żoną Rachelą, lat 28

Dawid Gurwicz, 47 lat, aptekarz z Grodna, jego żona Sonia, lat 50