Lista Imion przeczytanych 27 października 2012 r. w Treblince:

Fiszel Bergman, kupiec, 50 lat, i jego córka Hinda, krawcowa, lat 24, Bolesławice

Lejb Danciger, kupiec, lat 28, Brwinów

Izaak Kac, kupiec, lat 62, Częstochowa

Izrael Łaźniarz, piekarz, lat 50 i jego syn Abraham, kuśnierz, lat 28, Częstochowa

Chaja Majtlis, krawcowa, lat 43, Częstochowa

Salomon Rajchman,właściciel tartaku, lat 70 i jego synowie: Daniel, lat 48, również przedsiębiorca, Chaim, lat 43, Częstochowa

Szyja Woźnica, kupiec, 42 lata, jego syn Rachmiel, student, 24 lata, Częstochowa

Szmuel Kohn, ul. Rynek 37, szewc, lat 50, jego żona Elka, lat 55, córka Baila, lat 16, syn Tobcha, lat 13, Ćmielów

Mosze Steinbock i 7 jego dzieci: Małka lat 27, Rachela lat 21, Sonia lat 20, Frojem lat 17,Herszel lat 15, Srul lat 13, Lejb lat 11, Dęblin

Izrael Meiblat, piekarz, lat 48, Falenica

Lejzor Sznejder, krawiec, lat 45, jego żona Bluma, lat 43, ich córka Rachela, krawcowa, lat 18,Grodno

Isser Bendetson, agronom, lat 53, jego żona Cywia lat 53, dzieci: Chajkel lat 19, Mordechaj lat 17, Grodno

Berl Fiszelewicz, kupiec, lat 39, Gródek

Dawid Grodzieński,syn Abrahama i Rai, lat 5, ul. Boczna 3, Hajnówka