Lista Imion przeczytanych 26 sierpnia 2017 r. w Treblince

Franciszek Trębicki, ur. między 1900-1910, mieszkał we wsi Czaple Andrelewicze, był rolnikiem. Został wywieziony do obozu Treblinka I za nieoddanie kontyngentu; na kilka dni przed likwidacją obozu zmarł na tyfus.
Fajwisz Borenstein, lat 48, kupiec zbożem, mieszkał w Płońsku z żoną Estera Rachelą z domu Eisenberg, lat 48, synami Hermanem lat 17 i Salomonem lat 12. W kwietniu 43 wszyscy zostali deportowani z warszawskiego getta do  Treblinki.
Dwie siostry Kafenbaum: nie znamy ich imion, wiemy, ze były córkami Etki z d. Zylbersztejn, miały ok. 20 i 25 lat. Młodsza w latach 30. zachorowała na polio, a starsza, która była pielęgniarką, opiekowała się nia. Zostały  wywiezione w z warszawskiego getta jednym z pierwszych transportów w lecie 1942.

mieszkańcy Mińska Mazowieckiego, którzy zginęli w Treblince

Szlomo Rozen lat 55, syn Dawida i Chany, kupiec
Dwie siostry Epelbaum: Rachela lat 25 i Rózia lat 24, krawcowe
Szosia Cylich z d. Kiwajko lat 57, wraz z synem Judą lat 25, krawcem, wywieziona do Treblinki 22.08.1942. Drugi syn Jakub, lat 20, student, został zabity przez Niemców w drodze do obozu pracy 27.12.1942
Liba Grynberg lat 41, z d. Kiwajko, jej mąż Beniamin Grynberg, księgowy, lat 42, i ich dzieci: Szlama lat 7, Izrael lat 5, mieszkali na Warszawskiej 106
Serka Rozenblat z d. Kiwajko, lat 43, handlarka, i jej córki: Rywka lat 19, Jenta lat 15
Nuchym Icek Korman lat 64, krawiec, jego żona Gołda lat 62, krawcowa, i syn Josele lat 28, także krawiec, zginęli w Treblince w sierpniu 42 roku
Jankiel Icek Łosz lat 57, rzeźnik, jego żona Zisel, z d. Raizman, lat 57, i ich dzieci: Ester Malka lat 33, Alte lat 30, Sura Lea lat 28, Szymon lat 16 i najstarszy Ruben lat 35, z żoną Fraidel lat 35 i synkiem Chaimem Joskiem, lat poniżej 10 – wszyscy mieszkali w czasie wojny w getcie na Mostowej 3
Dawid Szlomo Edelsztein lat 55, budowniczy, jego żona Cyrla z d. Łosz lat 59, i ich dzieci: Abram Edelsztein lat 26, Chawa lat 15, Szaja Icek lat 30, żonaty z Hindą Malką z d. Łosz lat 28, i dzieci: Hersz Mordka lat 9, Chil lat 6, Bluma Rywka lat 2 – mieszkali na Bulwarnej 2 w mińskim getcie
Menashe (Menachem) Łosz lat 51, rzeźnik, jego żona Ides z d. Gutfraind lat 57, syn Jakow lat 35, z żoną Fajgą lat 35 mieszkali na Klasztornej 1 w mińskim getcie
Gitel Bronstein, z d. Fiszbein, lat 56, jej syn Jakow i córka Szewa lat 16
Lejb Finkelsztajn lat 52, kupiec, i jego córka Chuma lat 19
Blima Fiszbein lat 52, jej mąż Dow i dzieci: Roza lat 10, Wolf lat 15, Chaja Ester lat 17, Szlomo lat 18
Rachela Fiszbein z d. Rotstein, jej mąż Jehuda lat 40, kupiec, i dzieci Rywka lat 14, Wolf lat 16, Beniamin lat 8
Dwora Fridman z d. Fiszbein, lat 44, jej mąż Jehuda i ich dzieci: Chaja lat 13, Fejga lat 14, Jakow lat 15, Jenta lat 16, Mendel lat 17
Chaja Gutgold lat 28, jej siostra Małka lat 33, i brat Jona lat 35, krawiec, z żoną Frajdą lat 35 i synkiem Jakowem lat 4
Szlomo Januszewski lat 38, jego żona Lea z d. Siekierka lat 38, i ich dzieci: Józef lat 20, Fejga lat 22, Szejna lat 15, Dwora lat 12, Izaak lat 8
Jonas Lewental lat 74, notariusz, jego żona Rochma z d. Fogelgarn lat 72, i córka Irena lat około 30
Chaja Liwerant z d. Guzowska, lat 54, jej syn Matys lat 29, właściciel drukarni, i córka Chana lat 18, uczennica
Rachela Ostrzega z d. Waserman lat 47, i jej dzieci: Jankiel lat 24, Tuwia lat 22, Frymeta lat 20, Blima lat 18, Sara lat 16, Welwel lat 11
Herszel Rozenbaum, tapicer, i jego dzieci: Jakow oberżysta, i Szeindl
Zalman Siekierka lat 58, mleczarz, i jego żona Henia lat 61, z d. Januszewska
syn Zalmana i Heni, Mendel Siekierka lat 36, mleczarz, jego żona Fajga lat 36 i dzieci: Bela lat 14, Izaak lat 12, Estera lat 12, Jehoszua lat 8
Mosze Zakon, który miał fabryczkę octu na ul. Warszawskiej
Meir Obfajer lat 37, syn Cwi i Kejli, właściciel sklepu
Sara Farbman z d. Bernsztajn lat 85, i jej dzieci: Baruch  lat 66, prawnik,  Mosze lat 68, kupiec, Nechama, urzędniczka
Aleksander Altmed lat 56, miał sklep spożywczy na ul. Warszawskiej, jego żona Cypora z  d. Mikanowska, lat 52, i synowie: Daniel lat 30, Eliezer lat 22
Abraham Aufgang lat 42, syn Lejba i Gołdy, tokarz, i jego 8-letnia córka Bronia
Saul Sztutman lat 41, syn Izraela i Sary, rzeźnik z ulicy Nadrzecznej, jego brat Chaim, lat 46, przedsiębiorca, z 12-letnim synem Mordechajem
Maka Elkes lat 65, z d. Złotołow, i jej córka Gołda lat 20
Izajasz Frydman lat 62, syn Mosze i Zirel, kupiec, jego żona Rachela lat 59, z d. Złotołow, synowie: Abraham lat 32, kupiec, Dawid lat 36, kupiec
Chaim Gliksberg lat 56, syn Tuwii i Estery, miał sklep spożywczy na ul. Warszawskiej, jego syn Józef lat 20 i  córka Estera lat 16
Józef Majzler lat 62, miał sklep spożywczy na Rynku, i jego synowie: Abraham lat 35, kupiec, Reuwen lat 29, tokarz
Miriam Gurfinkiel lat 62, zabita 22 sierpnia 1942 w czasie likwidacji getta w Mińsku
Izrael Wajsbrod, który miał sklep z materiałami budowlanymi na ulicy Karczewskiej
Hendel Dangot, który prowadził sklep bławatny na Karczewskiej, był wdowcem, i jego 37-letni syn Jakow, kupiec, z żoną Chaną z d. Fajersztajn i synkiem Beniaminem
Mordechaj Gelbard lat 55, kupiec, jego żona Miriam z d. Lipman, synowie: Lazar lat 29, malarz pokojowy, Jankiel lat 27, kupiec, Izaak lat 14
Józef Rozenbojm lat 27, tapicer, i jego żona Eta, lat 29
Jakub Korman lat 64, szewc, jego żona Chaja lat 59, i dzieci: Mosze lat 41, kupiec,  Pejsach lat 21, student, Dwora lat 16, Sara lat  14, zginęli w Auschwitz
Chaja Orlańska lat 44, wdowa, i jej dzieci: Rywka lat 22, Chanoch lat 15
Velvel Ber lat 42, syn Barucha i Jenty, krawiec, i jego siostra Estera, lat 40
Henia Aronowska lat 44, i jej córki: Zlata lat 17, Zinka lat 15
Nachman Złotołow lat 57, kupiec, i dzieci: Sara lat 38, Wolf lat 36, Chaim lat 22, Pinchas lat 21, Zajnwel lat 20