Lista Imion przeczytanych 29 kwietnia 2017 r. w Treblince

Beniamin Grynberg lat 42, mieszkał w Mińsku Mazowieckim na ulicy Warszawskiej 106, syn Tauby i Israela, prowadził księgi buchalteryjne w składzie maszyn rolniczych i nawozów sztucznych, jego żona Liba z domu Kiwajko lat 41, i dwoje dzieci: Szlama lat 7, Israel lat 5

Siostra Liby Grynberg, Serka Rozenblat, lat 43, mieszkała w Mińsku Mazowieckim, była żoną Samuela, zginęła w Treblince z córkami Rywką lat 19 i Jentą lat 15

Siegbert Gross, lat 39, przed wojną aplikant w sądzie w Gdańsku – nie zdążył uzyskać pełnych uprawnień ze względu na prześladowania Żydów w Wolnym Mieście Gdańsku, pracował jako księgowy, a po przeniesieniu się na początku wojny do Pińczowa utrzymywał rodzinę prawdopodobnie z pisania pism urzędowych dla miejscowej ludności, i jego żona Rywka z domu Rozenberg, lat 30, córka Nusyma i Ruchli, malarka, zostali deportowani do Treblinki w październiku 42.

Prawdopodobnie w tym samym czasie deportowana z Pińczowa została rodzina Rywki Gross: matka Ruchla Rozenberg lat 58, i rodzeństwo: Abram lat 27 krawiec, Ajzyk lat 23 fryzjer, Chaja lat 17 uczennica, Estera lat 32, sprzedawczyni w perfumerii

Siostra Rywki, Sura Chapcewicz z d. Rozenberg lat 38 i jej mąż Kalman lat 44, rolnik, mieszkali w Pińczowie, zginęli w Treblince

Fajga Frajdman z d. Rozenberg, krawcowa, mieszkała w Iłży, była wdową po Chaimie Rachmilu Frajdmanie, zginęła w Treblince z dwoma synami i córką; wojnę przeżyła córka Małka, która była wywieziona do Skarżyska-Kamiennej i tam pracowała w Hasagu.

Paweł (Fajwel) Gelibter, lat 35, adwokat, jego żona Felicja (Zipora) lat 35 z d. Fenigstein, równiez adwokat, i ich córka Wanda, mieszkali w Warszawie na Nowolipkach 34, zginęli w Treblince

W warszawskim getcie zginęła cała rodzina Felicji Gelibter: ojciec Jonas Fenigstein lat 64, przemysłowiec, matka Anna lat 62, z d. Tuchendler, brat Natan lat 43 z żoną Różą lat 32 i synami Jerzym i Jakowem, brat Herman lat 44, majster w fabryce, z żoną Dorą lat 42 i synem Mieczysławem, siostry Natalia lat 27 i Lucyna lat 30, oraz stryj Leon Tuchendler lat 60, przemysłowiec

Jehuda Lejb Majster lat 78, mleczarz, jego żona Henia lat 76, mieszkali w Siedlcach

Chana Milgrom lat 66, z d. Zylbersztein, kupcowa, wdowa po Moszem Milgromie, mieszkała w Siedlcach, zginęła w Treblince

W Treblince zginęła też rodzina Chai Milgrom: córka Chaja 43, synowie Jakub lat 46, rzeźnik, z dziećmi: Tową lat 16, Moszem lat 14, Leą lat 9, syn Szmuel lat 37, Abraham lat 33 z córkami Sznejdl lat 7 i Dworą lat 5

Do Treblinki wywieziono też synową Chany, Pesię Milgrom z d. Chrynowiecką, lat 32, z dwiema córkami: 5-letnią Sarą i 8-letnią Rachelą