Lista Imion przeczytanych 26 grudnia 2015 r. w Treblince

Chaim Kopelman lat 72, rabin z Białegostoku, zginął w tamtejszym getcie. W Treblince zginęła jego żona Galina lat 68 z d. Ambasz, córka Chawa lat 48 po mężu Myszkowska i syn Lewi lat 50, lekarz dentysta, z wnuczką Felą lat 19, studentką medycyny

Izaak Lewin lat 55, fotograf z Przedborza, syn Dwory I Józefa, jego żona Sala lat 52, z d. Wainman, córka Brachy i Józefa, zginęli Treblince w październiku 42 roku wraz dziećmi: 15-letnią Helą, 14-letnią Polą I 12-letnim Lolkiem

Stanisław (Szyja) Margulis lat 65, inżynier z Łodzi, syn Szyfry i Leona, jego żona Regina lat 65, z d. Korngold, w czasie wojny byli w warszawskim getcie, zginęli w Treblince w lipcu 42 roku. Ich syn Michał Margulis lat 35 został w Łodzi i zginął w obozie

Fruma Morowiec lat 60, mieszkała w Kielcach, była żoną Szmuela, zginęła w Treblince wraz z córkami: Chawą lat 34 robotnicą i Rachelą lat 32 urzędniczką. Syn Eliezer lat 30 robotnik zginął w Auschwitz

Eidel Opoczyńska lat 42, córka Gołdy i Arona Feldmanów, mieszkała w Częstochowie, zginęła w Treblince wraz z 4-letnią córką Gołdą

Chawa Rodzynek, córka Beli i Izaaka, żona Fiszela, mieszkała w Warszawie, w czasie wojny była w Kosowie Lackim i zginęła w Treblince

Jakow Tytelman lat 44, urzędnik gminy, syn Doby i Ajzyka, żonaty z Rywką z d. Garfinkel, przed wojną mieszkał w Warszawie, zginął w Treblince z córką Leą lat 20 i synem Ajzykiem lat 16

Zwi Pryłucki lat 80, wydawca prasy, mieszkał w Warszawie na ul. Bonifraterskiej, zginął w warszawskim getcie. Jego żona Pnina, lat 72, zginęła na Umschlaglatzu – córka Ida zdążyła dać matce pastylki z trucizną. Syn Noach, lat 52, redaktor i adwokat, zginął w Wilnie; córki Sonia lat 48 nauczycielka, i Ida lat 45, dyrektorka gimnazjum na Długiej 29, zginęły najprawdopodobniej w Treblince

Artur Raszkin lat 47, urzędnik prywatnej firmy kuśnierskiej Apfelbauma, mieszkał na ul. Złotej w Warszawie z żoną Cesią lat 42 I córką Roma lat 19; w czasie wojny byli w Białymstoku; Artur zginął 12 lipca 41w Pietraszach pod Białymstokiem, a Cesia z Romą w lutym 42 zostały wywiezione do Treblinki (lub Majdanka)