Lista Imion przeczytanych 31 grudnia 2016 r. w Treblince

Bronisław (Baruch) Kutner lat 38, kupiec, prowadził skład win na ulicy Zgoda 9, zginął w 1944 roku na gestapo, a jego żona Maria (Malka) lat 38, z d. Weintraub, farmaceutka, isyn Stanisław (Salek) zginęli w Warszawie w roku 1943

Ojciec Małki, Mosze Weintraub, lat 65, był kupcem, mieszkał w Warszawie, zginął najprawdopodobniej w Treblince

Szaja Szabason lat 45, kowal, i jego córka Fajga, mieszkali w Warszawie, zginęli w Treblince

Sura Kisielnicka z Kałuszyna, lat 23, i najprawdopodobniej jej matka Rajzel Kisielnicka, lat 43, restauratorka

Edzia Rozenbaum lat 28, z d. Siekierka, córka Heni i Zalmana,jej mąż Herszel, tapicer, i dzieci: Jakow i Szeindl, mieszkali w Mińsku Mazowieckim

Abraham Lewin urodzony w roku 1893, nauczyciel hebrajskiego w prywatnym gimnazjum dla dziewcząt Towarzystwa Opiekuńczego „Jehudyjah” (Żydówka) w Warszawie przy ul. Długiej 55, prowadzonego przez Stefanię Szwajgier. Poznał tam swoją przyszłą żonę – Lubę Hotner i najbliższych przyjaciół, m.in. Emmanuela Ringelbluma. Po wybuchu wojny pracował w Żydowskiej Samopomocy Społecznej, a później włączył się w prace Podziemnego Archiwum Getta Warszawskiego. Napisał Dziennik z getta warszawskiego obejmujący okres od kwietnia 1942 do stycznia 1943, odnaleziony po wojnie, wydany i przetłumaczony na kilka języków (pełne wydanie polskie ukazało się dopiero w 2015 r. w ramach krytycznej edycji Podziemnego Archiwum Getta Warszawskiego). Pisze w nim m.in. o wywiezieniu żony i przyjaciół na Umschlagplatz, a potem do obozów zagłady. Ostatni wpis w dzienniku pochodzi z 17 stycznia 1943 roku, na dzień przed rozpoczęciem kolejnej akcji wysiedleńczej.

Wspomnijmy Mieczysława (Szmula) Bermana, chirurga, syna Isera i Guty. W kampanii wrześniowej 1939 roku był lekarzem w wojsku. W getcie, gdzie znalazł się z żoną Ireną Krenicką oraz bratem Adolfem i jego żoną Basią Temkin, pracował w szpitalu, opiekował się m. in. postrzelonym w grudniu 1942 roku Cukiermanem. Kiedy 5 września Adolf i Basia przeszli na stronę aryjską, załatwili dla Mieczysława i jego żony fałszywe dokumenty i znaleźli im kryjówkę. Jednak Mieczysław stwierdził, że jego teść jest chory i Irena nie chce go teraz zostawiać, więc niech Adolf poczeka na nich kilka dni. Dwa albo trzy dni później, gdy Adolf zadzwonił, już nikt nie odebrał. W styczniu 1943 roku Mieczysława i jego żonę, lekarkę, zagazowano w Treblince.

Jednym z transportów w 1943 roku wywieziono do Treblinki także Annę Wołek, siostrę Mieczysława, Adolfa i Jakuba Bermanów, germanistkę, jej męża Pawła i sześcioletnią córkę Lenę.

Fejna Reznik lat 84,z d. Kosowska, mieszkaław Drohiczynie; wraz synemIzaakiem lat 52, jego żoną Chaną lat 48, wnukiem Herszlem lat 20, zginęli w Treblince 10 listopada 42 roku

szwagier Fejny, Mendel Reznik lat 80, syn Chai i Hersza, również zginął w Treblince, a jego żona Raszka z d. Kagan, lat 77, oraz córka Rachela lat 34, po mężu Siodłowicz, jej mąż Mosze lat 35 i ich synek Aron lat 7 zginęli w Drohiczynie

Chana Dwora Jakubowicz z Częstochowy, i jej dwóch synków: 8-letni Izrael i 6-letni Mosze

Rywka Rosen lat 47, mieszkała w Warszawie na Nowolipiu, zginęła w Treblince razem z dziećmi: Różą lat 24, Henią lat 22 i Beniem lat 5

Rina Kolersztein, lat 31, córka Moszego, krawcowa, mieszkała w Tomaszowie Mazowieckim