Imiona przeczytane w Mińsku Mazowieckim 21 sierpnia 2016 i 21 sierpnia 2017

Jakov Bruer lat 49, syn Icchaka I Mindli, kupiec z Mińska Mazowieckiego, i jego żona Sara

Szlomo Rozen lat 55, syn Dawida i Chany, kupiec, zginął w Treblince

Aron Bursztyn lat 61, muzykant, jego córka Bracha lat 27, biuralistka

Mordechaj Gelbard lat 55, kupiec, i jego synowie: Lazar lat 29, Jankiel lat 27, także kupcy, i 14-letni Izaak

Jona Tenenebaum 54 lata, krawiec, jego żona Matil lat 52, krawcowa, ich syn Mordechaj lat 30, krawiec, zżoną Leą z d. Ubfal i dziećmi: 6-letnim Mosze i 8-letnią Heną

Mosze Kałuski lat 37, rzeźnik, jego żona Chaja z d. Rotsztejn lat 36

Matys Liwerant lat 30, właściciel drukarni i księgarni na ul. Warszawskiej, jego matka Chaja lat 54, z d. Guzowska i siostra Chana lat 18

Jonas Lewental lat 74, notariusz (miał biuro próśb i tłumaczeń na ul. Karczewskiej), jego żona Rochma lat 72z d. Fogelgarn, ich córka Irena lat 28

Noach Sztejnbok lat 62, miał sklep warzywny na ul. Warszawskiej, jego żona Bluma lat 62, i dzieci: Abraham lat 32, Rejzel lat 27, którzy pomagali w sklepie, i najmłodsza Rywka, lat 22, studentka

Dwie siostry Epelbaum: Rachela lat 25i Rózia lat 24, krawcowe, zginęły w Treblince

Szosia Cylich z d. Kiwajko lat 57, wraz z synem Judą lat 25, krawcem, wywieziona do Treblinki 22.08.1942, drugi syn Jakub, lat 20, student, został zabity przez Niemców w drodze do obozu pracy 27.12.1942

Mosze Zakon, który miał fabryczkę octu na ul. Warszawskiej

Meir Obfajer lat 37, syn Cwi i Kejli, właściciel sklepu

Sara Farbman z d. Bernsztajn lat 85, i jej dzieci: Baruch lat 66, prawnik,Mosze lat 68, kupiec, Nechama, urzędniczka

Aleksander Altmed lat 56, miał sklep spożywczy na ul. Warszawskiej, jego żona Cypora zd. Mikanowska, lat 52, i synowie: Daniel lat 30, Eliezer lat 22

Abraham Aufgang lat 42, syn Lejba i Gołdy, tokarz, i jego 8-letnia córka Bronia

Saul Sztutman lat 41, syn Izraela i Sary, rzeźnik z ulicy Nadrzecznej, jego brat Chaim, lat 46, przedsiębiorca, z 12-letnim synem Mordechajem

Maka Elkes lat 65, z d. Złotołow, i jej córka Gołda lat 20

Izajasz Frydman lat 62, syn Mosze i Zirel, kupiec, jego żona Rachela lat 59, z d. Złotołow, synowie: Abraham lat 32, kupiec, Dawid lat 36, kupiec

Chaim Gliksberg lat 56, syn Tuwii i Estery, miał sklep spożywczy na ul. Warszawskiej, jego syn Józef lat 20 i córka Estera lat 16

Symcha Gutgold lat 62, miał sklep spożywczy na ul. Nadrzecznej, i dzieci: Jona lat 34 krawiec, z żoną Fridą lat 32 i 4-letnim Jakowem, Małka lat 32, Chaja lat 28

Józef Majzler lat 62, miał sklep spożywczy na Rynku, i jego synowie: Abraham lat 35, kupiec, Reuwen lat 29, tokarz

Serka Rozenblat lat 42, z d. Kiwajko, zajmowała się sprzedażą domokrążną, mieszkała na Rynku, jej córki Rywka lat 19 i Jenta lat 15

Liba Grynberg z d. Kiwajko lat 43, córka Szlamy i Idys, mieszkała na Warszawskiej 106, zginęła w Treblince

Miriam Gurfinkiel lat 62, zabita 22 sierpnia 1942 w czasie likwidacji getta w Mińsku

Izrael Wajsbrod, który miał sklep z materiałami budowlanymi na ulicy Karczewskiej

Hendel Dangot, który prowadził sklep bławatny na Karczewskiej, był wdowcem, i jego 37-letni syn Jakow, kupiec, z żoną Chaną z d. Fajersztajn i synkiem Beniaminem

Lejb Finkelsztajn lat 52 , kupiec, i jego córka 19-letnia Chuma

Mordechaj Gelbard lat 55, kupiec, jego żona Miriam z d. Lipman, synowie: Lazar lat 29, malarz pokojowy, Jankiel lat 27, kupiec, Izaak lat 14

Józef Rozenbojm lat 27, tapicer, i jego żona Eta, lat 29

Jakub Korman lat 64, szewc, jego żona Chaja lat 59, i dzieci: Mosze lat 41, kupiec,Pejsach lat 21, student, Dwora lat 16, Sara lat14, zginęli w Auschwitz

Nuchym Icek Kormanlat 64, krawiec, jego żona Gołda lat 62, krawcowa, i syn Josele lat 28, także krawiec, zginęli w Treblince w sierpniu 42 roku

Chaja Orlańska lat 44, wdowa, i jej dzieci: Rywka lat 22, Chanoch lat 15

Velvel Ber lat 42, syn Barucha i Jenty, krawiec, i jego siostra Estera, lat 40

Henia Aronowska lat 44, i jej córki: Zlata lat 17, Zinka lat 15

Nachman Złotołow lat 57, kupiec, i dzieci: Sara lat 38, Wolf lat 36, Chaim lat 22, Pinchas lat 21, Zajnwel lat 20

Jankiel Icek Łosz lat 57, rzeźnik, jego żona Zisel, z d. Raizman, lat57, i ich dzieci: Ester Malka lat  33, Alte lat 30, Sura Lea lat 28, Szymon lat 16 i najstarszy Ruben lat 35, z żoną Fraidel lat 35 i synkiem Chaimem Joskiem, lat poniżej 10 – wszyscy mieszkali w czasie wojny w getcie na Mostowej 3

Dawid Szlomo Edelsztein lat 55, budowniczy, jego żona Cyrla z d. Łosz lat 59, i ich dzieci: Abram Edelsztein lat 26, Chawa lat  15, Szaja Icek lat 30, żonaty z Hindą Malką z d. Łosz lat 28, i dzieci: Hersz Mordka lat 9, Chil lat 6, Bluma Rywka lat 2 – mieszkali na Bulwarnej 2 w mińskim getcie

Menashe (Menachem) Łosz lat 51, rzeźnik, jego żona Ides z d. Gutfraind lat 57, syn Jakow lat 35, z żoną Fajgą lat 35 mieszkali na Klasztornej 1 w mińskim getcie