Lista Imion przeczytanych 30 grudnia 2017 r. w Treblince

Gitla Sara Grynszpan, z domu Orbach, mieszkała w Tomaszowie Mazowieckim, zginęła w Treblince w 1943 roku

Wolf Olszak lat 42, kupiec, jego żona Szejndla lat 38, oraz dzieci Herszko lat 10 i Fajgele lat 12, mieszkali w Tomaszowie Mazowieckim, zginęli w Treblince 2 listopada 42 roku

Dawid Monk lat 24, fryzjer z Międzyrzecza, i jego żona Necha lat 22, zginęli w Treblince

Izrael Lejb Horowicz lat 70, kupiec, i jego dzieci: córka Miriam lat 37, Herszel lat 47, kupiec, Abraham lat 39, kupiec, mieszkali w Warszawie, zginęli w Treblince

Dawid Motoliński lat 52, zegarmistrz z Dobrzynia, jego żona Chawa lat 49 i syn Abraham lat 29, w czasie wojny byli w Częstochowie, i stąd w 42 roku wywieziono ich do Treblinki

Izaak Rychman lat 71, nauczyciel Tory, i jego żona Nacha lat 70, mieszkali w Radomsku, zginęli w Treblince

Dawid Jakobson lat 38, urzędnik z Warszawy, zginął w Treblince w 42 roku

Lejb Bem lat 22, syn Estery i Jechiela, mieszkał w Częstochowie, zginął w Treblince w 42 roku

Fryda Juszyńska lat 31,  z d. Webman, jej mąż Abram lat 33, i 3-letnia córka Nina, mieszkali w Białymstoku, zginęli w Treblince w sierpniu 1943

Drobna Baklarowska lat 70, i jej dwie córki: zamężna Batia lat 35, i Breina lat 33, mieszkały w Sokołach, zostały wywiezione do Treblinki

Boruch Kagan lat 52, młynarz z Knyszyna, i jego brat Moszko Kagan, lat 63, kupiec, synowie Cywii i Lejzora, zostali wywiezieni do Treblinki 2 listopada 42

Żenia Rajchman, 22-letnia studentka lingwistyki z Białegostoku, córka Fani i Michała, w czasie okupacji niemieckiej przebywała wraz z innymi Żydami w białostockim getcie. 16.VIII.1943 r. w czasie likwidacji getta wysłana transportem do KL Treblinka. W czasie podróży przyjęła truciznę („cjankalia”), w wyniku czego zmarła; eskortujący transport żandarmi wyrzucili ciało z pociągu.