Lista Imion przeczytanych 27 lutego 2016 r. w Treblince

wspomnijmy rodzinę, znajomych i przyjaciół Samuela Willenberga, którzy zginęli Treblince

Siostry Samuela, Itę i Tamarę Willenberg – córki Pereca i Manify – obie mieszkały w Częstochowie, zginęły w Treblince w listopadzie 42: Ita miała 23 lat i była studentką, a Tamara miała 6 lat

Lolek Bursztyn, który uciekł z getta warszawskiego do Opatowa, po dojechaniu do Treblinki, pobity przez Ukraińców tak, że jego twarz zmieniła się w krwawą masę, krzyknął do Samuela: Samek, mordują nas!

Heniek Goldman, przyjaciel Samuela z Częstochowy, i jego ojciec, którzy jechali razem z Samuelem pociągiem do Treblinki

Alfred Böhm, lat 18, kolega z lat dziecięcych Samuela, z ulicy Przemysłowej w Częstochowie, Żyd urodzony w Niemczech, spotkany zaraz po przyjeździe do Treblinki, zginął w czasie buntu 2 sierpnia 43 roku; jego matka, ojciec i siostrzyczka zginęli w Treblince zaraz po przyjeździe

Mering, lat około 50, profesor historii, nauczyciel Samuela ze szkoły w Częstochowie, pracowali razem w Sonderkommando w Treblince, został zabity w obozie; jego żona, nauczycielka polskiego, i córeczka także zginęły w Treblince

Gerszonowicz, ojciec kolegi Samuela, Harrego; była to rodzina sabrów, która przyjechała z Palestyny do Polski pod koniec lat 20; wraz z żoną zginęli w Treblince

Inżynier Alfred Galewski – pochodził z Łodzi, członek komitetu organizującego powstanie w obozie, zginął w trakcie ucieczki 2 sierpnia 43 roku

Szlomo Kudlik lat 32, częstochowianin, syn Nachmana i Mindl; w Treblince specjalista od sortowania wiecznych piór

Julian Chorążycki, lat ok. 50, lekarz z Warszawy (mieszkał przed wojną na Nowogrodzkiej 31) – członek obozowej konspiracji, zdążył zażyć truciznę, gdy znaleziono przy nim dużą sumę pieniędzy na zakup broni

Izrael Sudowicz, lat 40, agronom z Warszawy. Kierował Toporolem (Towarzystwo Popierania Rolnictwa) w getcie warszawskim, wspierał organizacje chalucowe. W Treblince był jednym z organizatorów powstania z 2 sierpnia 1943 r., w którym zginął.

Ruth Dorfman – młodziutka śliczna dziewczyna lat ok. 20, spotkana w rozbieralni, która wiedziała co ją czeka i zapytała Samuela, jak długo będzie się męczyć; a on powiedział, że to trwa tylko kilka minut

Kronenberg, dziennikarz lwowskiej gazety „Chwila”, jeden z pierwszych organizatorów konspiracji w obozie; błyskotliwy, elokwentny i spokojny, zachorował na tyfus, został rozstrzelany w obozie; ratując się przed śmiercią chciał wydać obozową konspirację

Wilhelm Kubek, kolega Samuela z domu w Częstochowie, pracował w obozie w Treblince, chory na tyfus, został rozstrzelany

Artur Gold, lat 45, skrzypek z Warszawy (mieszkał na Chmielnej 122), syn Michała i Heleny, wraz z dwoma innymi muzykami stworzył w Treblince obozową orkiestrę

Kongórecki z Częstochowy – przez kilka tygodni pracował w obozie, któregoś rana znaleziono go martwego na pryczy

kapo Rakowski – pochodził z Jędrzejowa, starał się pomagać więźniom; został rozstrzelany w obozie, gdy znaleziono u niego manierkę ze złotem